Corporate Social Responsiblity


 


RESPONSABILITATE SOCIALĂ

Misiunea noastră este să ajutăm oamenii să trăiască într-o casă pe care o iubesc, o misiune comună pentru toți colegii și furnizorii noștri. Codul nostru de conduită exprimă respectul nostru pentru drepturile omului, bazat pe inițiativa „Global Compact” a Națiunilor Unite și pe convențiile fundamentale ale OIM. Ideea simplă care stă la baza drepturilor omului este aceea că toți, fără discriminare, trebuie tratați în mod egal și cu demnitate.


Pentru a ne asigura că furnizorii noștri respectă Codul nostru de conduită, RugVista este membru al amfori BSCI, Business Social Compliance Initiative, o inițiativă europeană pentru lanțuri de aprovizionare responsabile. Prin intermediul BSCI, condițiile de lucru ale lanțurilor de aprovizionare ale RugVista și ale celuilalt membru sunt auditate și îmbunătățite constant

RugVista este de acord să respecte următoarele principii de muncă stabilite în Codul de conduită al amfori BSCI.

Principiile amfori BSCI

Drepturile la libertatea de asociere și negocierea colectivă

Drepturile la libertatea de asociere și negocierea colectivă

RugVista le solicită partenerilor noștri de afaceri să respecte dreptul angajaților de a forma sindicate sau alte tipuri de asociații ale angajaților și de a se implica în negocieri colective.

Comportament comercial etic

Comportament comercial etic

RugVista nu tolerează niciun act de corupție, șantaj, delapidare sau mituire.

Remunerații corecte

Remunerații corecte

RugVista le solicită partenerilor noștri de afaceri să respecte dreptul angajaților de a primi remunerații corecte.

Fără discriminare

Fără discriminare

RugVista le solicită partenerilor noștri de afaceri să asigure egalitatea de șanse și să nu facă discriminări între angajați.

Timp de lucru decent

Timp de lucru decent

RugVista le solicită partenerilor noștri de afaceri să respecte legislația privind programul de lucru.

Sănătate și securitate la locul de muncă

Sănătate și securitate la locul de muncă

RugVista le solicită partenerilor noștri de afaceri să asigure un mediu de lucru sănătos și sigur, să evalueze riscurile și să ia toate măsurile necesare pentru a le elimina sau reduce.

Fără folosirea muncii efectuate de copii

Fără folosirea muncii efectuate de copii

RugVista le solicită partenerilor noștri de afaceri să nu angajeze în nicio situație persoane cu vârsta sub cea minimă legală.

Protecție specială pentru tinerii lucrători

Protecție specială pentru tinerii lucrători

RugVista le solicită partenerilor noștri de afaceri să asigure măsuri speciale de protecție tuturor angajaților tineri.

Fără locuri de muncă în condiții precare

Fără locuri de muncă în condiții precare

RugVista le solicită partenerilor noștri de afaceri să angajeze persoane pe baza contractelor documentate în conformitate cu legislația.

Fără muncă forțată

Fără muncă forțată

RugVista le solicită partenerilor noștri de afaceri să nu se implice în nicio situație cu forță de muncă cu servitute forțată, victimă a traficului sau involuntară.

Protecția mediului

Protecția mediului

RugVista ia măsurile necesare pentru a evita degradarea mediului.

Abordarea amfori BSCI

Respectarea Codului

Respectarea Codului

RugVista se obligă să protejeze drepturile angajaților așa cum se impune de lege și de Codul amfori BSCI.

Gestionarea lanțului de aprovizionare și efectul de cascadă

Gestionarea lanțului de aprovizionare și efectul de cascadă

RugVista folosește Principiile amfori BSCI pentru a influența alți parteneri de afaceri.

Implicarea și protejarea angajaților

Implicarea și protejarea angajaților

RugVista informează permanent angajații cu privire la drepturile și responsabilitățile acestora.

Mecanismul privind reclamațiile

Mecanismul privind reclamațiile

RugVista asigură un sistem de colectare a reclamațiilor și sugestiilor primite de la angajați.

COD DE CONDUITĂ

Noi, la RugVista, credem că este foarte important ca produsele pe care le vindem să fie fabricate în condiții acceptabile de lucru. Nu deținem și nu operăm nicio fabrică și toate produsele pe care le vindem sunt achiziționate de la furnizori, în principal din Orientul Mijlociu și din Asia. Solicităm cu insistență furnizorilor noștri să respecte Codul nostru de conduită și întrucât, în general, există riscuri de sustenabilitate crescute (ca în multe țări cu costuri reduse), activitatea sustenabilă și achizițiile etice reprezintă un aspect foarte important și prioritar pentru noi.

Proprietarul majoritar al RugVista, Litorina (www.litorina.se), este o companie de investiții cu investiții în peste 40 de companii. Litorina consideră că este important să contribuim la dezvoltarea durabilă prin asumarea responsabilității sociale și ecologice, ceea ce presupune cerințe ridicate pentru toți furnizorii.

RugVista este membră a amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), o inițiativă europeană care reunește sute de companii în jurul unui Cod comun de conduită. Principala lor sarcină este de a sprijini rețeaua în procesul de creare a lanțurilor de aprovizionare durabile și etice.

În calitate de membru al BSCI, ne-am angajat să respectăm Codul de Conduită al BSCI.

Toți membrii BSCI cooperează pentru a impune cerințe și îmbunătățiri furnizorilor care, la rândul lor, se angajează să respecte Codul de conduită al BSCI.

În calitate de client, nu veți găsi un covor cu sigla BSCI. Cu toate acestea, toate companiile care lucrează cu standardele BSCI se angajează să respecte angajamentele rețelei.

PREOCUPĂRI LEGATE DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

BSCI se concentrează în principal pe condițiile de muncă, însă Codul de conduită conține și anumite reguli pentru apă, aer și substanțe chimice. Furnizorii noștri trebuie să evalueze impactul semnificativ al activităților asupra mediului și să elaboreze politici și proceduri eficiente care să reflecte responsabilitatea lor ecologică. Ei se vor ocupa de implementarea unor măsuri adecvate pentru prevenirea sau minimizarea efectelor negative asupra comunității, a resurselor naturale și a mediului în general.

CONDIȚII DE LUCRU

Codul de conduită al BSCI respectă convențiile OIM, Organizația Internațională a Muncii, și inițiativa „Global Compact” a Națiunilor Unite. Codul de conduită trebuie să fie distribuit la locul de muncă pentru a informa lucrătorii cu privire la drepturile lor și normele de siguranță și sănătate a lucrătorilor.

O parte din Codul nostru de conduită spune că nu vom face afaceri cu nimeni care folosește munca copiilor. Toți copiii trebuie protejați împotriva exploatării economice și nu trebuie expuși la nimic care ar putea dăuna dezvoltării lor fizice, mentale, morale sau sociale. Atunci când sunt angajați tineri lucrători (cu vârste mai mari decât vârsta legală de lucru), partenerii de afaceri trebuie să se asigure că tipul de muncă nu dăunează sănătății sau dezvoltării acestora; programul lor de lucru nu va prejudicia frecvența școlară, participarea la programele de orientare profesională aprobate de autoritatea competentă sau capacitatea acestora de a beneficia de programe de instruire.

De asemenea, nu acceptăm munca forțată. Orice persoană are dreptul la contracte echitabile și clare, iar orice constrângere psihologică sau fizică sau orice tip de abuz sau umilire a angajaților nu este, desigur, permisă.

CONTROL

Auditurile din fabrici sunt întotdeauna efectuate de terțe părți acreditate. Abaterile de la cod care apar în timpul unei inspecții în fabrică vor fi corectate și urmărite în timpul unei noi inspecții. Scopul este îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

EDUCAȚIE ȘI URMĂRIRE

RugVista urmărește în permanență activitatea furnizorilor noștri prin vizite regulate. Folosim dialogul continuu, educația și îndrumarea cu scopul ca furnizorii noștri să-și îmbunătățească în mod independent și sistematic condițiile și mediul de lucru.

Dacă aveți întrebări legate de activitatea noastră cu responsabilitate socială, nu ezitați să ne contactați managerul pentru RSI, Patricia Widgren, la adresa patricia.widgren@carpetvista.se

Citiți mai multe despre BSCI: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

Citiți mai multe despre codul de conduită al BSCI: https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori BSCI COC UK.pdf

Structură modernă

EXCELENT
4.72 din 5
1940 clienți au scris recenzii
Boc A.:
Simplu și rapid :)

Colored Vintage & Patchwork
Până la  70%

Shades of green

Persane
20-40%

Chilim
30-50%

Întrebaţi RugVista

Buletin informativ

Fiţi mereu la curent cu ofertele noastre